⋯ СМЕНИ СЕЗОН 2023г. ⋯

      

Фиксирани смени на почивни бази (Почивна база "Здравец" гр.Приморско и База за летен отдих бунгала гр.Ахтопол).

      

      

ПОЧИВНИ СМЕНИНАСТАНЯВАНЕ - НАПУСКАНЕ
1-ва смяна01.06.2023г. - 14.06.2023г. вкл.
2-ра смяна16.06.2023г. - 29.06.2023г. вкл.
3-та смяна01.07.2023г. - 14.07.2023г. вкл.
4-та смяна16.07.2023г. - 29.07.2023г. вкл.
5-та смяна31.07.2023г. - 13.08.2023г. вкл.
6-та смяна15.08.2023г. - 12.09.2023г. вкл.
7-ма смяна14.08.2023г. - 28.09.2023г. вкл.