⋯ СМЕНИ СЕЗОН 2024г. ⋯

  

Фиксирани смени на почивни бази (Почивна база "Здравец" гр.Приморско и База за летен отдих бунгала гр.Ахтопол).

      

ПОЧИВНИ СМЕНИНАСТАНЯВАНЕ - НАПУСКАНЕ

1-ва смяна           01.06.2024 г.     -   14.06.2024 г. вкл.

                       01.06. - 06.06. вкл.  /  07.06. - 14.06. вкл.

2-ра смяна           16.06.2024 г.     -   29.06.2024 г. вкл.

                      16.06 - 22.06. вкл.  23.06. - 29.06. вкл.

Почивна база „Здравец“

гр. Приморско

3-та смяна           01.07.2024 г.    -    14.07.2024 г. вкл.

                      01.07 - 07.07. вкл.  08.07. -  14.07. вкл.

4-та смяна           16.07.2024 г.    -    29.07.2024 г. вкл.

                     16.07 - 22.07. вкл.  23.07. - 29.07. вкл.

5-та смяна           31.07.2024 г.   -     13.08.2024 г. вкл.

                       31.07. - 06.08. вкл.  07.08. - 13.08.  вкл.

База за летен отдих, бунгала

гр. Ахтопол

6-та смяна           15.08.2024 г.    -    28.08.2024 г. вкл.

                     15.08.- 21.08. вкл.  /  22.08. - 28.08. вкл.

7-ма смяна           30.08.2024 г.    -    12.09.2024 г. вкл.

                        30.08. - 05.09. вкл.  06.09. - 12.09. вкл.

8-ма смяна           14.09.2024 г.    -    28.09.2024 г. вкл.

                       14.09. - 20.09. вкл.  /  21.09. -  25.09. вкл.

Смените са с продължителност 7 (седем) или 14 (четиринадесет) дни.

Само при наличие на свободна леглова база може да се реализира почивка с продължителност различна от упоменатата.