⋯ Банкови данни ⋯

      

В случай на одобрена резервация и получено потвърждение(e-mail) в срок от 3 (три) работни дни от датата на получаване на съобщението следва да се внесе пълния размер на сумата(100%), като задължително в основанието на платежното нареждане да се посочи: имена на заявител, референтен номер и почивна база.

      

В случай, че плащането не бъде извършено в посочения срок, резервацията се анулира.

      

Актуална информация на свободните места с възможност за резервиране се поддържа в сайта на „Топлофикация София“ ЕАД.

      

……      Банкова сметка    ……

Получател: „Топлофикация София“ ЕАД
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG58UNCR70001523957684
BIC: UNCRBGSF